Đền thờ Tăng Bạt Hổ - Một di tích lịch sử cấp quốc gia - Một điểm đến tưởng niệm và tri ân